Tenen lezen

Carla

Duurland

Wat is tenen lezen?

Tenen lezen is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van tenen te interpreteren.

Waarop is tenen lezen gebaseerd?

visie

Tenen lezen is gebaseerd op de holistische visie: lichaam en geest vormen een onlosmakelijk geheel. Je kunt in een deel (de tenen) het geheel (de persoon) weerspiegeld zien. Dit vinden we ook terug in het handlezen, iriscopie (ogen), oren, gelaat.

grondleggers

De grondleggers van tenen lezen zijn oud radioman en journalist Imre Somogyi en zijn vrouw Margriet. Zij hebben zo'n dertig jaar geleden vanuit hun ervaringen met diverse theorieën waaronder voetreflexzone-therapie geleidelijk aan een theorie over het lezen van tenen ontwikkeld. Zij richtten vervolgens de stichting FuDaRe op. FuDaRe staat voor Fundamental Dactylogical Reading. Deze stichting heeft tot doel tenenlezers op te leiden en te zorgen voor eenduidigheid en objectiviteit van het tenen lezen. De stichting bestaat inmiddels al in vele landen als FuDaRe International, zoals Amerika, Japan, Duitsland, Engeland en België.

Wat kun je met tenen lezen?

Tenen lezen geeft inzicht in iemand's karakter, persoonlijkheid en gedrag.

Zelfkennis

Tenen lezen is een geschikte methode om zelfkennis op te doen. Je kunt er iemand's kwaliteiten mee in beeld brengen. Het kan je helpen vanuit jouw eigen kwaliteiten en kracht keuzes te maken die bij jou passen.

Relaties

Tenen lezen kan ook een goede hulp zijn bij het versterken van relaties. Je kunt eenvoudig zien waar overeenkomsten en waar verschillen liggen tussen diverse personen.

Opvoeding

Het kan een goede hulp zijn voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen (van jong tot ouder) door het onderkennen van mogelijkheden en onmogelijkheden binnen karakters.

Hulpverlening

Bij het werken met mensen die zich moeilijk of helemaal niet kunnen uiten, is tenen lezen een uitstekend instrument om de juiste hulp te kunnen verlenen.

In de omgang met mensen met een verstandelijke beperking is gebleken dat tenen lezen van groot nut kan zijn.
Tenen lezen biedt handvatten om zorg op maat te kunnen leveren.

Opleiding/beroep

Tenen lezen kan je informatie verschaffen die van veel waarde is voor de keuzes die je maakt (gemaakt hebt, wilt maken) op het gebied van opleiding.
Dit geldt ook voor het maken van keuzes met betrekking tot de meest passende beroepskeuze.

Spiegel

Een tenenanalyse is een spiegel die je wordt voorgehouden en houdt geen waardeoordeel in; een teen is niet goed of fout , mooi of lelijk, hij is zoals hij is. Het is niet zo dat u hele nieuwe dingen over u zelf gaat horen, vaak weet u zelf wel hoe u in elkaar steekt. Maar het feit dat iemand anders u zo kan schetsen, brengt heel veel extra bewustzijn mee. Of iemand iets wil doen met wat er over zijn of haar karakter, gedrag en persoonlijkheid wordt verteld, is een eigen keuze.

Op de website www.tenenanalyse.nl vindt u alle informatie over de stichting DuDaRe en het tenen lezen, de opleidingen en de erkende tenen lezers.