Tenen lezen

Carla

Duurland

Erkend tenen lezer St. FuDaRe

Carla Duurland

Vanuit een boek uit de bibliotheek in Loosdrecht, waar ik toen nog woonde, ontstond mijn interesse in het tenen lezen. Door mijn werkzaamheden had ik toen nog geen tijd om mij verder in het tenen lezen te verdiepen.

In 2003 - inmiddels naar het oosten verhuisd - kreeg ik de mogelijkheid een cursus 'Elementair tenen lezen' te gaan volgen bij Marita Versteeg in Amersfoort. Deze opleiding maakte mij duidelijk dat tenen lezen meer voor mij zou gaan betekenen. Het jaar daarop - in 2004 - mocht ik mij 'Erkend tenen lezer' noemen namens de stichting FuDaRe (Fundamental Dactological Reading).

Van Imre Somogyi kreeg ik in 2005 een verdiepingscursus. (Imre is de oprichter van St. FuDaRe en inmiddels leidt hij de internationale afdeling van de stichting).

Een 'Master tenen lezen' cursus volgde in oktober 2005 van Cor van der Horst in Arnhem. Met in 2007 een herhaling van deze cursus.

De workshop 'Workshops geven' volgde ik bij Therry Tieben in 2009. Vervolgens in 2010 eveneens door Therry nam ik deel aan de vernieuwde cursussen 'Verdiepend tenen lezen' en 'Relatie tenen lezen'.

In 2011 deed de cursus 'Kindertenen lezen' mij beseffen dat het lezen van kindertenen mijn grootste passie is.

Iedere twee jaar heb ik door middel van het inleveren en laten beoordelen van een uitgebreide tenenanalyse verlenging van mijn erkenning verkregen. De stichting ziet nauwlettend toe op eenduidigheid en zorgvuldigheid bij het tenen lezen. Eigen invulling of aannames worden niet toegelaten.

Een aantal malen per jaar heb ik deelgenomen aan de praktijk- en verdiepingsavonden die door Therry Tieben en Annelies Brinkhuis werden georganiseerd in Apeldoorn. Ook de door het bestuur van de stichting FuDaRe georganiseerde jaarlijkse bijeenkomsten met een verdiepend thema heb ik bijgewoond.

Door de jaren heen hebben teenanalyses en workshops mij de nodige ervaring gebracht.Tevens heb ik aan een twintigtal teleseminars deelgenomen.

Inmiddels vanuit Amersfoort deel ik waar mogelijk en waar gewenst mijn kennis van het tenen lezen op diverse manieren. Het geeft mij steeds weer zeer veel voldoening.

Tenen als spiegel - inzicht in karakter, persoonlijkheid en gedrag